articles
buy sex toys online
book store
book storebuy sex toysmen sex toys
 
 
 
Van het bestuur  
0 reacties
Van de redactie
Redactie 2007-09-19

De afgelopen periode was een moment van bezinning en herstructurering bij Cosmicus. We hebben de knoop doorgehakt en zijn sinds kort verhuisd naar een multiculturele stad als Rotterdam. De verbouwing en inrichting in het pand hebben de nodige tijd in beslag genomen, maar heeft ook een fraai resultaat opgeleverd waar we enorm trots op (mogen) zijn. Inmiddels zijn deze zaken geregeld en met genoegen kan Cosmicus berichten dat haar hoofdkantoor een goede plek heeft gevonden in het hartje van Rotterdam aan het Hofplein 33, 10e etage, waar we de zaken waarnemen. 


Na een hectische tijd van voorbereiding en uitvoerende werkzaamheden komen wij weer toe aan ons eigenlijke werk. In deze periode is het ons vooralsnog gelukt deze zevende editie van De Cascade vorm te geven. In dit voorjaarnummer kunt u aan de hand van de bijdragen van Maria van der Hoeven, Joris Luyendijk en Henk Strietman een kijkje nemen bij de opening van het Cosmicus College. Dat vernieuwingen en veranderingen niet altijd bedreigend zijn, blijkt maar weer eens uit de inhoud van hun woorden en gedachtegoed die deze toonaangevende personen aandragen. Ook hebben we het project ‘Nieuwe Impuls Vrijwilligerswerk voor en door Jeugd’ met een slotmanifestatie afgerond. Een slotartikel ter afronding van dit project treft u tevens in dit nummer aan. Professor Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam doet met zijn artikel ook een duit in de ‘vrijwilligerszak’. 


De Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad hebben hun bijdrage in dit nummer verleend. Cosmicus heeft haar advies verleend aan het rapport ‘De Verbinde Schoolcultuur’ dat in het vorige kabinetsperiode is opgesteld op verzoek van de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het advies heeft de Onderwijsraad getracht antwoord te zoeken op de hoofdvraag hoe op etnisch gemengde scholen een schoolcultuur tot stand komt die de verschillende etnische groepen verbindt, waarin alle leerlingen zich herkennen én waaraan leerlingen met verschillende etnische achtergronden een constructieve bijdrage kunnen leveren. In het artikel van de heer Gramberg en mevrouw Torrance kunt u hier meer over lezen. De heer Storimans van de Onderwijsinspectie zoomt in op ‘Het recht op anders-zijn en wereldburgerschap’. In zijn artikel maakt hij gebruik van de inzichten in zijn dissertatie en zet hij uiteen wat het recht op anders-zijn is en wat dit met wereldburgerschap te maken heeft. 


Cosmicus probeert de kennis en expertise die ze in de twaalf jaar van haar bestaan op het gebied van Mentoring en Coaching heeft opgebouwd in een drietal trainingen aan dertigtal mentoren die binnenkort binnen het vmbo in Hengelo zullen worden ingezet, over te dragen. De wethouder, mevrouw Oude Alink van de gemeente Hengelo, heeft zichzelf als mentor ingeschreven voor dit onderwijsproject. We hebben met een interview de persoon en de motivatie achter deze wethouder proberen  te achterhalen. Het interview treft u in dit nummer.


Ook schenken we aandacht aan een nieuwe uitgave van Cosmicus. Het boek ‘Kleur in blauw’ wordt met een boekrecessie van dr. Marlous van Engen van de Universiteit van Tilburg en een inleiding van Bert Poeldert, hoofdcommissaris van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) van de Nederlandse Politie, onder uw aandacht gebracht.


Voor u ligt een nummer, vol met uiterst gevarieerde artikelen waarvan we hopen dat iedereen er iets naar zijn of haar gading in kan vinden. 


Redactieteam

 
  Beoordeel artikel Reageer op artikel