articles
buy sex toys online
book store
book storebuy sex toysmen sex toys
 
 
 
Alumnusportret  
0 reacties
Blauw onderweg naar kleurrijkheid
Dr. Marloes L. van Engen 2007-09-19

Door haar 14-jarige loopbaan, in executieve en staffuncties, is Saniye Celik zowel ervarings- als inhoudsdeskundige op het terrein van diversiteit bij de Nederlandse Politie. Deze kennis en ervaring heeft zij ingezet tijdens haar afstudeeronderzoek voor de studie Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Haar afstudeeronderzoek richt zich op hoe politiemedewerkers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse komaf omgaan met hun culturele achtergrond. In hoeverre hechten zij aan het behoud van culturele waarden en patronen uit het land van herkomst of vinden zij het juist belangrijk zich in te passen in de organisatie en de samenleving? Meer specifiek is onderzocht in welke mate deze individuele ‘geprefereerde acculturatiestrategieën’ invloed hebben op de tevredenheid op het werk, het vertrouwen in de doorstroommogelijkheden bij de politie en de gerealiseerde verticale mobiliteit. Haar onderzoek laat zien dat de tevredenheid met de politieorganisatie vooral gegeven is voor degenen die weinig hechten aan behoud van de eigen cultuur en dat medewerkers die prefereren zich aan te passen aan de dominante cultuur een beter loopbaanperspectief hebben – en schetst daarmee indirect de beperkte ruimte die wordt ervaren voor diversiteit.


Dr. Marloes L. van Engen / Universiteit van Tilburg

 
  Beoordeel artikel Reageer op artikel