articles
buy sex toys online
book store
book storebuy sex toysmen sex toys
 
 
 
Cosmicus College  
0 reacties
Speech minister Van der Hoeven bij opening Cosmicus College
Maria van der Hoeven 2007-09-19

De aanhouder wint! U bent daar het levende bewijs van. Want laten we eerlijk zijn, u hebt deze school niet cadeau gekregen. Uw plannen leken in eerste instantie niet door te kunnen gaan, omdat er geen ruimte meer was voor algemeen bijzondere scholen. Maar u hebt doorgezet. Ik kan me dan ook goed voorstellen hoe trots u bent dat het Cosmicus College vandaag officieel geopend wordt. We zijn nog maar in de eerste maand van het nieuwe jaar, maar ú hebt in elk geval al een goed voornemen verzilverd.


In 2005 hebt u bij mij een warm pleidooi gehouden voor het Cosmicus College. Daar was ik van onder de indruk. U sprak toen over een school die het beste uit zijn leerlingen wil halen. Door ze een diploma te laten halen, maar ook door ze te leren een wereldburger te zijn. Van het begin af aan had ik daar een goed gevoel bij. Toch kon ik op dat moment niets voor u doen. Ja, ook voor een minister gelden wetten.


U liet zich niet ontmoedigen door die tegenslag. Uw vasthoudendheid was indrukwekkend. Daarmee hield u mijn aandacht én die van een aantal Tweede Kamerleden vast. We vonden het allemaal jammer dat het Cosmicus College niet van de grond zou kunnen komen. Daarom hebben wij u aangeraden om contact te zoeken met het LMC. Dat hebt u gedaan. U hebt samenwerking gezocht om uw plannen te kunnen realiseren. Die open, positieve houding past bij een school die haar leerlingen leert om verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving.


De samenwerking met het LMC bleek een gouden greep. Want daardoor kan vandaag het Cosmiscus College officieel geopend worden als vestiging van de scholengemeenschap Unie Noord. De aanhouder wint! En ik heb nog meer goed nieuws: de bijdrage van mijn ministerie voor dit schooljaar wordt deze maand nog overgemaakt.


Die bijdrage is vooral bedoeld om nieuwe leraren aan te trekken en te trainen. Docenten die alle mooie onderwijsplannen in de praktijk gaan brengen. Er dreigt een lerarentekort, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het Cosmiscus daar last van krijgt. Zoals u waarschijnlijk wel weet, heb ik zelf voor de klas gestaan. Als het Cosmiscus toen al had bestaan, had ik zeker gesolliciteerd! Maar goed, vandaag sta ik hier als minister. En dat is ook best een leuke baan. 


We hebben het vandaag over wereldburgerschap in het onderwijs. Dat is een belangrijk onderwerp. Want de rest van de wereld, dat is geen ver-van-je-bed-show. De wereld staat elke dag op de stoep. Door internet en televisie, maar ook door echte mensen van vlees en bloed. Docenten, collega’s, leerlingen: jullie hebben allemaal met elkaar te maken. 


Vroeger was het simpel: toen zat je op school met mensen uit je eigen wijk of dorp. En tijdens de les werd vooral aandacht besteed aan het nationale gevoel. Maar daar red je het niet meer mee. Op veel scholen, vooral in grote steden, hebben leerlingen én docenten een andere achtergrond. Een ander geboorteland, of een ander geloof. Die verschillen zijn waardevol. Het zou toch een saaie boel worden als iedereen hetzelfde was en dezelfde ideeën had. Van die verschillen kun je leren. Maar leren van elkaar, dat is ook iets wat je moet leren. Wat ik bedoel is: soms zijn de verschillen zo groot, dat elkaar begrijpen niet vanzelf gaat. En juist daarom vind ik het zo goed dat leerlingen zich hier kunnen ontwikkelen tot wereldburger.


Ik wil graag een voorbeeld geven van een prachtig project over wereldburgerschap. Het heet Sharing Stories. Dat is een virtueel uitwisselingsproject van docenten en leerlingen van Nederlandse en Marokkaanse scholen voor voortgezet onderwijs. Via internet wisselen kinderen verhalen uit over het thema “mensenrechten-kinderrechten”. Dat is geen gemakkelijk thema, maar juist doordat de situatie in Marokko zo anders is dan in Nederland, leren leerlingen veel van elkaar. Op deze school doet u natuurlijk op een heel andere manier aan burgerschap, maar zo ziet u: het is een thema dat overal leeft. En op tal van manieren gestalte kan krijgen.


Burgerschap is een nieuwe term. Als je cynisch bent, zou je kunnen zeggen: een modewoord. Maar u en ik weten wel beter. De scholieren van vandaag zijn de burgers van morgen. Zij zijn de toekomst. Aandacht besteden aan burgerschap is daarom sinds dit jaar wettelijk verplicht voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dat is een goede zaak. Leerlingen moeten tijdens hun schoolloopbaan niet alleen kennis opdoen. Ze moeten zich ook goed kunnen voorbereiden op hun latere rol in de maatschappij. Dat kan op een school waar je talenten tot bloei komen. Waar je mag zijn wie je bent. En dat gebeurt op een school die niet alleen maar geeft, maar ook iets van jullie, de leerlingen, vraagt: een bijdrage aan onze samenleving.


Daarom stimuleren we scholen ook om hun leerlingen maatschappelijke stages te laten volgen. Via die stages kunnen leerlingen burgerschap in de praktijk brengen. Want je leert toch het beste hoe de maatschappij in elkaar zit, door mee te doen. In 2007 ontvangen alle scholen voor voortgezet onderwijs voor het eerst een bedrag om die stages te regelen. 


Het Cosmicus College is een ambitieuze school. Ik weet dat u plannen hebt voor een bijzondere leerstoel Interculturele Dialoog en Maatschappelijke Innovatie aan de Universiteit Utrecht. Dat lijkt me een heel interessant initiatief. U zult begrijpen dat ik er op dit moment niet veel over kan zeggen, laat staan toezeggen. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een zaak voor de betrokken universiteit en daarna voor het nieuwe kabinet. Maar ik wil u alvast veel succes wensen met dit nieuwe plan.


Dan wil ik graag nog iets zeggen tegen de leerlingen van het Cosmicus College, een kleurrijk en vooral veelbelovend gezelschap. Gefeliciteerd met deze nieuwe school! En de school mag zichzelf ook wel met zulke leerlingen feliciteren. Want jullie hebben allemaal een mooie CITO score gehaald. Dat belooft een glanzende schoolcarrière! Ik heb gehoord dat jullie op school veel aandacht besteden aan de Nederlandse taal. Onder meer door elke ochtend te beginnen met een boek. Dat vind ik een geweldige manier om de dag te starten! En buiten de lessen om zijn jullie ook actief in de weer, met sport, muziek en nog veel meer.


Straks gaat een aantal van jullie optreden. Daar verheug ik me al op. Ik weet zeker dat er ook trotse ouders in de zaal zitten. Over hun betrokkenheid bij de school wil ik tot slot nog iets zeggen. Want opvoeding en onderwijs horen bij elkaar. Die kun je niet loskoppelen. Natuurlijk, ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor een goede opvoeding. En docenten zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs. Maar de verantwoordelijkheid van ouders houdt wat mij betreft niet op bij de poort van de school. En de verantwoordelijkheid van de school houdt niet op bij de uitgang. In een school komt alles juist samen. En u, school en ouders, heeft dat begrepen. Dit is geen school waar ouders schoolgeld betalen en na vijf of zes jaar nog eens langskomen als hun kind het diploma krijgt. Ouders doen hier actief mee! Die actieve rol speelt zelfs mee bij de toelating van een leerling tot het Cosmicus. Dat is volgens mij een unicum in Nederland! En deze eis schrikt nieuwe leerlingen en hun ouders niet af. Integendeel, het Cosmicus kreeg meer aanmeldingen dan het plaatsen kon.


Het Cosmicus College heeft dus een grote aantrekkingskracht. En volgens mij wordt deze school een groot succes. U zult in de toekomst misschien nog een hoop hobbels en kuilen op uw weg tegenkomen. Maar zoals we nu allemaal hebben gezien: de aanhouder wint! Van harte gefeliciteerd! Ik wens het Cosmiscus College veel wijsheid en succes toe. En ik kijk er naar uit om over een paar jaar de eerste wereldburgers te begroeten, die hier opgeleid zijn!

 
  Beoordeel artikel Reageer op artikel