articles
buy sex toys online
book store
book storebuy sex toysmen sex toys
 
 
 
Samenleving  
0 reacties
Vrijwilligerswerk om van te leren?
Prof Meijs, L.C.P.M 2007-09-19

Vrijwilligerswerk moet en kan ook voor de vrijwilliger zelf voordelen hebben. Een van die voordelen is persoonlijke ontwikkeling. Soms is dit expliciet gericht op de carrière of de school, maar vaak gaat het gewoon om het opdoen van nieuwe ervaringen. Zeker voor jongeren biedt vrijwilligerswerk ongekende mogelijkheden. Mogelijkheden die, bijvoorbeeld, studenten benutten wanneer ze een bestuursfunctie op zich nemen. Maar er zijn ook nieuwe vormen van vrijwillige inzet, waarbij het ontwikkelen en leren een expliciet doel is, zoals in maatschappelijke stages en service learning. Twee andere mogelijkheden zijn werknemersvrijwilligerswerk en EVC’s. Dit artikel beschrijft deze vier vormen en geeft enkele overwegingen om hiervan goed gebruik te maken. Ervaringen uit binnen- en buitenland laten zien dat als de vrijwilligerswerkervaring van hoge kwaliteit is, de toegevoegde waarde voor de samenleving en de individuele vrijwilligers groot is, ook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Vier nieuwe vormen: van maatschappelijke stage tot EVC

De meest in het oogspringende vorm van leren van vrijwilligerswerk is momenteel, denk aan het nieuwe kabinetsbeleid, de maatschappelijke stage. In het studiejaar 2005-2006 bood al ongeveer 50% van de middelbare scholen een maatschappelijke stage aan voor leerlingen van meestal 15 en 16 jaar, afkomstig uit zowel VMBO, HAVO- als VWO. Ongeveer driekwart van deze scholen stelt de stage verplicht. Meestal zijn de leerlingen actief in de zorg, het welzijn en de sport. Een gemiddelde maatschappelijke stage duurt drie tot tien dagdelen met meerdere contactmomenten (zie: www.maatschappelijkestages.nl). Maatschappelijke stages zouden gericht moeten zijn op het aanleren van maatschappelijke betrokkenheid en kennis maken met de voordelen van vrijwilligerswerk; dit is de orientatiebehoefte. Het mag niet gaan om het invullen van gaten met vrijwilligersuren; een allocatiebehoefte. De grote angst is dan namelijk dat het het simpele uitvoerende, niet leuke taken zullen worden, die vooral weerzin tegen vrijwilligerswerk oproepen! Maatschappelijke stages zijn een investering in de toekomst die de vrijwilligersorganisaties zelf moeten doen. Maatschappelijke stages zijn slechts beperkt een oplossing voor een eventueel vrijwilligerstekort van vandaag. Het moet gaan om oriëntatie, niet om allocatie!


     Een andere vorm is ‘service learning’ waarbij concrete, inhoudelijke leerdoelen van een onderwijsinstelling worden vertaald in vrijwilligerswerk en experiential learning (Kolb, 1984) . Aan de RSM Erasmus University is hiermee in verschillende vakken geëxperimenteerd (Meijs en Van der Voort, 2005). Zo is in het kader van het keuzevak nonprofit management aan “stichting weeshuis Sri Lanka” een strategisch advies gegeven. In andere trajecten hebben studenten voor nonprofit organisaties matches met maatschappelijk betrokken bedrijven gezocht of een diversiteitmanagementbeleid opgesteld. Groot voordeel voor vrijwilligersorganisaties is natuurlijk dat hier bijna-professionals, onder professionele voorwaarden veel tijd komen brengen. Nadeel is natuurlijk wel dat experiential leren in principe altijd gecombineerd gaat met het mogen maken van fouten.

     Een andere variant is werknemersvrijwilligerswerk waarbij bedrijven hun medewerkers de kans geven om vrijwilligerswerk te doen, zoals bij Fortis (www.fortisfoundation.nl). Fortis richt een belangrijk deel van haar werknemersvrijwilligerswerk op het ontwikkelen van competenties, sociaal en zakelijk, bij medewerkers. Dit wordt onder andere gedaan door het coachen van VMBO leerlingen en het geven van workshops aan ‘spijbel jongeren’.

      De ‘hoofdprijs’ zijn de Elders Verworven Competentie trajecten. Dit betekent dat een vrijwilligersorganisatie, al dan niet in overleg met een onderwijsinstantie, vast legt hoe en wat er geleerd wordt. Daarvoor wordt een certificaat gegeven (EVC). Met deze EVC kan dan de vrijwilliger, bijvoorbeeld, een vrijstelling krijgen binnen het reguliere onderwijs of zijn / haar kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Volgens Van Dam e.a. (2004) zijn inderdaad vooral jongeren en vrijwilligers, die werk zoeken, hierin geïnteresseerd en andere groepen veel minder (zie www.kenniscentrumevc.nl). 

Conclusie

Vrijwilligerswerk is een activiteit waarbij mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Voor sommige potentiële vrijwilligers, zoals jongeren en werkzoekenden, is dit een duidelijke toegevoegde waarde, die benut kan worden door in maatschappelijke stages, service learning en EVC trajecten te participeren. Maar, voor alle trajecten waarin geleerd of persoonlijk ontwikkeld moet worden door middel van vrijwilligerswerk geldt dat 1) de lerende vrijwilliger veel vrijheid moet krijgen om fouten te maken en 2) dat er een reflectie mogelijkheid moet zijn. De belangrijkste voorwaarde om echt te kunnen leren door vrijwilligerswerk is toch dat de maatschappelijke stage loper, de service learner, de werknemervrijwilliger en de EVC-er na afloop ‘fluitend naar huis’ gaat.


Referenties

Dam, E. van, Klaeijsen, A. & Frietman, J. (2004). EVC in de rondte. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 1(2), 36-47.

Kolb, D.A. (1984). Experiental learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Meijs, L.C.P.M. en Voort, J. van der. (2005). Experimenteren met service learning: werken in de samenleving als onderwijsmethode. In Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2(1), 46-55. 

 

 
  Beoordeel artikel Reageer op artikel